Sjabloon:Grid is verwijderd.

Bijna alle problemen met de MediaWiki 1.26-update zijn opgelost.

Kaart

Uit Minecraft Wiki
(Doorverwezen vanaf Kaart (voorwerp))
Ga naar: navigatie, zoeken
Kaart
Map (Item).png
Kaart
Type Gereedschap
Duurzaamheid N.v.t
Vernieuwbaar Nee
Stapelbaar Nee
Eerste verschijning 1.6
Datawaarde dec: 358 hex: 166

De kaart is een voorwerp dat wordt gebruikt om onderzocht terrein te bekijken.

Als de kaart in de hand te houden en de speler verkent het terrein dan zal de kaart verder worden uitgetekend naar gelang de speler zich door het terrein beweegt.[1]

In een later stadium kan de speler de kaart selecteren en de kaart van het verkende terrein bekijken.

Elke kaart beslaat 128 x 128 pixels, en elke pixel is de weergave van 8 x 8 blok gebied. Dus een map bestrijkt een gebied van 1024 x 1024 blokken, of wel een gebied van 64 x 64 segmenten.

Sinds Infdev (en daarbij Alpha, Beta, en Official versies), Minecraft worlds zijn in essentie oneindig in een horizontale richting, dus een kaart kan dus geen totale wereld bevatten. Meerdere kaarten kun worden gemaakt, echter het gebied dat zij beslaan wordt bepaald door de locatie waar zij op dat moment gemaakt worden (zie Multiple maps onderaan).

Een volledig verkende kaart.

Vervaardigen[bewerken | brontekst bewerken]

Ingredienten Invoer » Uitvoer
Papier + kompas Dit sjabloon is verwijderd omdat een veel beter sjabloon het heeft vervangen. Gebruik Sjabloon:Crafting Table, Sjabloon:Furnace of Sjabloon:Brewing Stand in plaats van dit sjabloon. --DarkShadowTNT NL Admin (tc) 6 feb 2016 12:35 (UTC)

Vervaardigen[bewerken | brontekst bewerken]

Ingredienten Invoer » Uitvoer
Papier + Map Dit sjabloon is verwijderd omdat een veel beter sjabloon het heeft vervangen. Gebruik Sjabloon:Crafting Table, Sjabloon:Furnace of Sjabloon:Brewing Stand in plaats van dit sjabloon. --DarkShadowTNT NL Admin (tc) 6 feb 2016 12:35 (UTC)

Gedraging[bewerken | brontekst bewerken]

Elke kaart wordt gecreëerd met drie parameters:

 • Een Kaart type, wat kan zijn de 'Bovenwereld', de Nether, of 1.0 update The End. Bovenwereld kaarten worden gemaakt met een normaal compas in de Bovenwereld. Nether kaarten worden gemaakt in de Nether met een tollend compas. Geen enkele kaart zal werken in het andere wereld type. Proberen een kaart van de Bovenwereld in the Nether te gebruiken, en vice versa, is dus zinloos.
 • Een centrum, de locatie waar de map werd gecreëerd (v1.8.1).
 • een zoom level, Alle kaarten hebben een schaal van 1 pixel = een 8x8 blok vierkant.

Deze parameters zijn permanent,[2] wat betekent dat de inhoud van de kaart niet verschuift met de verplaatsing van de speler, zoals in sommige andere games. Dus, als een speler buiten het bereik van de kaart komt dan wordt dat niet weergegeven, daarvoor is een nieuwe kaart nodig.(elke map bestrijkt een bepaalde regio. Zie verderop.).

De kaart moet in de speler's hand worden gehouden gedurende het verkennen van de wereld, waardoor de kaart verder wordt uitgetekend. De wereld zal worden vastgelegd zoals die is op het moment van de verkenning, met andere woorden, indien de wereld is veranderd dan moet die plaats weer worden bezocht om de kaart bij te werken.

Meerdere kaarten[bewerken | brontekst bewerken]

Om een kaart te maken van een nieuw gebied moet die kaart worden vervaardigd in dat gebied. Een reeds ergens anders vervaardigde kaart meedragen zondermeer heeft geen zin, want die kaart bestrijkt een ander gebied en kan dus niet worden gebruikt. het centrum van de kaart is het punt waar de kaart wordt vervaardigd, dit betekent dat:

 • Twee kaarten vervaardigd op de zelfde locatie hebben altijd het zelfde centrum waardoor een eigenlijk overbodig is. Kaarten dienen dus vervaardigd te worden op verschillende locaties om verschillende gebieden weer te geven.
 • Om voor een lange verkenning reeds van te voren kaarten te maken is dus niet aangewezen, want al die kaarten zijn en blijven hetzelfde en het is verspilling van materiaal.
 • Om een kaart te maken van een nieuw gebied dien je alle benodigde materialen en gereedschap in je inventaris mee te dragen, zoals (1 Kompas, 8 Papier), samen met Werkbank. Reis in ieder geval verder door in het nieuwe gebied, bijvoorkeur 64 blokken, in welk geval de grenzen van het nieuwe gebied grenzen aan de reeds bestaande kaart van het naastgelegen gebied.
 • Een kaart gemaakt net over de grens van een andere kaart zorgt ervoor dat de nieuwe kaart voor een deel de reeds bestaand kaart overlapt en dat is onhandig en verspilling van het benodigde materiaal en ook het gebruik van de kaarten is inefficient.

Nogmaals alleen een kaart die in de hand wordt gehouden wordt getekend. Een kaart die nooit is vastgehouden tijdens een verkenning blijft blanko.

In de vanilla release version 1.0.0 overlevings mode, om een nieuwe kaart te verkrijgen moet de gebruiker niet de shift toets ingedrukt houden bij het oppakken van de gecreëerde kaart van de werktafel: het ingedrukt houden shift bij het oppakken van de kaart zal altijd een kloon maken van de kaart_0, de eerste gemaakte kaart in die wereld. Elke op deze manier gekloonde kaart wordt precies hetzelfde (map_0) en wordt gelijk alle andere automatisch bijgewerkt.

In Creative mode, wordt kaart_0 automatisch aangemaakt en gecentreerd met het punt van binnenkomst. Voor de andere gebieden dienen ze te worden vervaardigd gelijk hiervoor is aangegeven.

Kaart weergave[bewerken | brontekst bewerken]

Elke pixel op de kaart komt overeen met een 8x8 blok gebied van de wereld, en is altijd overeenkomstig de X en Z coordinaten dat veelvouden zijn van 8. In het algemeen is de kleur van een kaartpixel min of meer overeenkomstig met de kleur van de meest voorkomende opaque blokken in het 8 x 8 gebied. Soms is de kleur afwijkend bijvoorbeeld zandsteen, goudblokken, Grote rode paddenstoel en netherrack die grijs kleuren. Blokken in het 8 x 8 gebied die minder voorkomen dan de andere beinvloeden de kleur niet, dus kleine details zijn niet waarneembaar op de kaart.

Multiplayer[bewerken | brontekst bewerken]

In multiplayer mode, hebben de kaarten een sterk sociaal aspect, daar het mogelijk is om de kaart aan een andere speler te geven, zodat die kan zien wat reeds verkend is.[1] Kaarten kunnen worden gekloond zodat spelers met dezelfde kaart hun verkenningsresultaten kunnen combineren.[2] De locatie van andere spelers, die dezelfde kaart vasthebben, zijn op de kaart zichtbaar. Het klonen van kaarten is reeds mogelijk met de /item en /give commando. Indien een admin henzelf een nieuwe kaart geeft(dmv /give player1 358) dan wordt die kaart de basis kaart maar als er geen vervaardigde kaart_0 beschikbaar is dan zal de kaart blanko zijn. Ook andere plugins/commando's die een schadewaarde toestaan zoals 'fullchest' staan je toe om te klonen. Indien je een inventaris editor gebruikt of als je voorwerpen kunt laten verschijnen dan kun je bevoorbeeld dit typen: Als u een inventarisatie editor of kunnen spawn items, kunt u /give me 358,2 1, je ontvangt dan 1 kaart (358) genummerd 2 dus kaart_2.

Als je geen plugin hebt dan zal het volgende commando werken:

/give [spelernaam] [waarde van het voorwerp] [aantal] [schadewaarde]

Bijv: : /give [spelernaam] 358 10 2 zal resulteren in tien kaarten_2.

kaartgebruik[bewerken | brontekst bewerken]

Meestal wordt de kaart gebruikt om de speler een richtingsgevoel te geven in geval van verdwaald zijn. In SSP kan het ook worden gebruikt om mineraal depos terug te vinden. In SMP, kunnen speleres andermans kaarten bekijken door elkaar verschillende kaarten te geven.


Terwijl kaarten in de Nether werk, het heeft een plafond, en dat alles zal worden getoond is rood en grijs. De enige nuttige functie is het vinden van waar je bent in relatie tot waar je hebt de kaart. Bovendien, de richtingaanwijzer draait snel en is geen goede indicator van richting. Herinneren dat kaarten worden het noorden boven, en dat de L hoek van de onderzijde van blokken punten westen is meer betrouwbaar. En zolang de kaart is gemaakt bij een portaal, zal dat op het centrum altijd dat portaal. Kaarten zijn slechts gedeeltelijk bruikbaar voor weten welke delen van Neder je hebt verkend

Bugs[bewerken | brontekst bewerken]

De linkerhand van de speler ligt op de kaart.
 • Als je op een server in het water loopt met de kaart in je hand of in de inventaris dan vergoot deze en ook het grijze icoontje zal niet bewegen, opnieuw verbinden met de server zal dit oplossen.
 • Als je de kaart vast hebt en je stapt in een boot in de 1e persoonsview dan is de linker kant uit positie, schakel dan naar de derde persoon en vervolgens weer naar de eerste. Dit kan ook gebeuren als je in de boot zit en je opent de inventaris.
 • Kaarten kunnen lege gebieden tekenen, maar vaker meer dan niet, en leidt er toe dat er crash volgt.
 • Als je een aangepast map gegeneratie-code gebruikt en dan de kaart selecteert zal ook een crash plaatsvinden.
 • Arm vormen zijn geroteerd en tonen de achterzijde van de arm.
 • Kaarten werken niet zo goed op sommige servers met een lage zicht afstand, zodat bij het verkennen maar een paar pixels worden getekend.
 • Indien je de kaart vasthoudt en je probeert een blok te breken, dan wordt de kaart blank en de eerst volgende kaart verschijnt, dus bijv. Kaart_0 wordt Kaart_1, etc.)
 • Bij het laden van je wereld, en je draait naar naar links, de speler-pijl verschuift dan 1 pixel, draai je naar rechts dan is het ok. het houdt ook het aantal gemaakte rotatie, in elke richting, bij.
 • Sommige kaarten in SMP zullen een normale weergave hebben bij het verkennen, maar eens de gebruiker 'relogs'verschijnen er verticale lijnen die niet weggaan.
 • Bij het vervaardigen van een nieuwe kaart in SMP, kan het zijn dat de eerdere kaarten in de inventaris de nieuwe kaart kunnen worden.

Trivia[bewerken | brontekst bewerken]

 • De kaart registreert de oppervlakte, zelfs als je in een grot bent, waardoor het makkelijker wordt om obstakels (water, zand, lava) boven je vast te stellen als je bezig bent om een tunnel te graven naar de oppervlakte.
 • Kaarten en een boog zijn de enige voorwerpen die twee handen gebruiken.
 • Indien een speler over de grens van de kaart loopt springt nu naar de andere kant van de kaart.
 • Wanneer bewerkt in de voorraad van de speler, de kaart de naam (tenzij schade waarde correct is opgegeven) is altijd "map_x", waarbij x het nummer van de kaart. De eerste zal zijn map_0,.
 • Wanneer een speler de functietoets F5 indrukt (3e-persoon zicht)

, toont de speler met in een hand het kaart icoon.

 • Het is gezegd dat de Minecraft kaart-top Oost (zons opkomst) georienteerd is commonly said that Minecraft maps are oriented with East at the top. It is, maar Jeb heeft gesteld (en Notch ging akkoord) dat in Minecraft de zon in het noorden opkomt.[3][4]. Maar sinds versie 1.9.5, is dit niet meer juist; de zon komt nu op en het oosten en gaat in het westen onder.
 • Kaarten, hoewel van papier, kunnen onder water en in de regen worden gebruikt.
 • Kaarten zijn momenteel de meest gedetaillerde voorwerpen in Minecraft, en hebben soms meer pixels dan een groot schilderij.
 • Notch zei dat de opslag mogelijkheid de kaarten kan leiden tot de creatie van een echt boek door speler geschreven, of zelfs schilderijen/tekens die de normale texturen gebruiken.
 • Het aantal maximaal beschikbare kaarten per wereld bedraagt 65536 stuks.[5]

In geval dit aantal wordt overschreven volgt een melding dat er te veel kaarten zijn.[6]

 • Een kaart gemaakt met behulp van de "geven" commando zal altijd Map_0. Als Map_0 heeft nooit zijn gemaakt, wordt deze gecentreerd op de originele spawn point (niet verplaatst met bedden).
 • De kaart tekent nu alleen de oppervlakte maar Notch zei dat "Grot kaarten" een interessant idee is.[7]
 • Notch zei dat hij zou bezien of de kaarten ook op een wand geplaatst kunenn worden.[8].
 • De kaartbestanden (.dat) worden appart opgeslagen als map_x.dat, waarbij x het kaartnummer is. Door deze nummers te wijzigen kan de speler de kaarten organiseren, of als zij per ongeluk een kaart vervaardigen op dezelfde lokatie, dan kunnen zij die kaart verwijderen.
 • Het centrum van de kaart is het blok waar de kaart vervaardigd werd, niet het blok waar de kaart het eerst werd gebruikt, en niet noodzakelijk het precieze punt van de wewrkbank waarop de kaart werd vervaardigd.
 • In versie Beta 1.8.1, werkt kaart bij lopen en vliegen.
 • In versie Beta 1.8.1 3 nieuww symbolen werden toegevoegd aan mapicons.png in minecraft.jar/misc.
 • Using this toolkun je afbeeldingen plaatsen op de kaart.

History[bewerken | brontekst bewerken]

On April 27, 2011, Notch unveiled screenshots of the map.[2]

Gallerij[bewerken | brontekst bewerken]

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

References[bewerken | brontekst bewerken]

 1. 1,0 1,1 http://notch.tumblr.com/post/4928142990/information-dump-again
 2. 2,0 2,1 2,2 http://notch.tumblr.com/post/4988431144/the-maps
 3. http://twitter.com/jeb_/status/87815841160237056
 4. http://twitter.com/notch/status/88155424880201728
 5. http://twitter.com/notch/status/62970142207913984
 6. http://twitter.com/notch/status/62971153655922688
 7. http://twitter.com/notch/status/63302622949552128
 8. http://twitter.com/notch/status/63500114005721088