Aambeeld/BE

Uit Minecraft Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

 • : Dynamische blokentiteitsdata
  • Tags voor alle entiteiten[edit]


  •  Tile: (verouderd): Het blok-ID. Niet gelimiteerd op alleen zand, grind, drakeneieren of aambeelden. Ook al is het verouderd, het is nog steeds aanwezig.

  •  TileID:: Het blok-ID, zoals hierboven, maar ondersteund nu een bereik van 1-4095. Alleen voor 1.8.

  •  Block:: Het blok-ID gebruikt het alfabetische blok-ID-formaat, zoals 'minecraft:stone'. Alleen in en na 1.8.

  •  TileEntityData:: Optioneel. De tags van een blokentiteit voor dit blok.

  •  Data:: De datawaardes voor dit blok.

  •  Time:: Het aantal ticks dat dit blok heeft bestaan. Als het 0 is zal het op het moment als het naar 1 gaat, zal het verdwijnen als het blok op zijn locatie een verschillend ID heeft als zijn TileID. Als het blok op zijn locatie hetzelfde ID heeft als zijn TileID, zal het blok worden verwijderd en het entiteit zal verder gaan met vallen doordat het het heeft overschreven. Als Time boven 600 gaat of boven 100 terwijl het blok onder Y=0 is, wordt het entiteit verwijderd.

  •  DropItem:: 1 of 0 (true/false) - true als het blok zichzelf moet laten vallen als het wordt gebroken. Elk blok dat geen voorwerpsvorm heeft met hetzelfde ID als het blok zal zichzelf niet eens laten vallen.

  •  HurtEntities:: 1 of 0 (true/false) - true als het blok entiteiten schade moet toedienen bij de val.

  •  FallHurtMax:: Het maximale aantal hartjes schade dat het moet toedienen als het valt op een speler of mob als FallingSand. Voor Vanilla FallingSand is dit altijd 40 (Heart.svg × 20).

  •  FallHurtAmount:: Vermeerdert door FallDistance om te berekenen hoeveel schade het moet toedienen. Voor Vanilla FallingSand is dit altijd 2.