Buittabel/functies

Uit Minecraft Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
 • enchant_randomly - Betovert het voorwerp met een willekeurig gekozen betovering. Het niveau van de betovering, wanneer van toepassing, is willekeurig.

  •  enchantments: - Lijst van namen van betoveringen waaruit gekozen kan worden. Wanneer deze tag niet gevuld wordt, worden alleen betoveringen op het voorwerp gezet die van toepassing zijn op het voorwerp.

 • enchant_with_levels - Betovert een voorwerp met een gespecificeerd betoveringsniveau (ongeveer gelijk aan het gebruik van een betoveringstafel op dat niveau).

  •  treasure: - Bepaalt of schatbetoveringen op dit voorwerp kunnen worden gezet.

  •  levels: - Precieze niveau van de betovering.

  •  levels: - Een willekeurig betoveringsniveau binnen een bereik.

   •  min: - Minimumniveau.

   •  max: - Maximumniveau.

 • furnace_smelt - Smelt het voorwerp alsof het in een oven is geplaatst. Wordt gebruikt in combinatie met de voorwaarde entity_properties om voedsel te bakken van dieren als deze dood gaan.

 • looting_enchant - Past de stapelgrootte aan op basis van het betoveringsniveau van de Plunderingsbetovering van het entiteit met de eigenschap killer.

  •  count: - Bepaalt het precieze aantal extra voorwerpen per niveau Plundering.

  •  count: - Een willekeurig aantal extra voorwerpen binnen een bereik per niveau Plundering. Het willekeurig aantal extra voorwerpen mag decimalen hebben en wordt, na het vermenigvuldigen, afgerond.

   •  min: - Minimumaantal extra voorwerpen.

   •  max: - Maximumaantal extra voorwerpen.

  •  limit: - Specificeert het maximumaantal extra voorwerpen in een stapel nadat de berekeningen zijn gedaan. Als deze waarde 0 is, wordt er geen limiet toegepast.

 • set_attributes - Voegt attribuutaanpassingen toe aan voorwerpen.

  •  modifiers:

   • : - Een aanpassing

    •  name: - Naam van de aanpassing.

    •  attribute: - De naam van het attribuut waarop de aanpassing invloed moet uitoefenen.

    •  operation: - Moet óf addition óf multiply_base óf multiply_total zijn.

    •  amount: - Bepaalt het precieze aantal verandering in getallen van de aanpassing.

    •  amount: - Een willekeurig aantal verandering in getallen van de aanpassing.

     •  min: - Minimumverandering.

     •  max: - Maximumverandering.

    •  id: - Optioneel. UUID van de volgende aanpassing. Als er hier niets staat, wordt een nieuw UUID gegenereerd.

    •  slot: - Inventarisvakje waarin het voorwerp moet zijn als de aanpassing effect moet hebben. Deze waarde kan het volgende zijn: mainhand, offhand, feet, legs, chest of head.

    •  slot: - Eén van de inventarisvakjes in deze lijst wordt willekeurig gekozen.

 • set_count - Bepaalt de grootte van de stapel.

  •  count: - Bepaalt de precieze stapelgrootte.

  •  count: - De stapel heeft een willekeurige grootte tussen de gespecificeerde bereiken.

   •  min: - Minimumstapelgrootte.

   •  max: - Maximumstapelgrootte.

 • set_damage - Bepaalt de schadewaarde van gereedschap.

  •  damage: - Bepaalt hoeveel het gereedschap beschadigd is. 1,0 is onbeschadigd, bij 0,0 heeft het voorwerp geen levensduur meer.

  •  damage: - De levensduur van het gereedschap wordt gekozen tussen twee verschillende bereiken.

   •  min: - Minimumwaarde.

   •  max: - Maximumwaarde.

 • set_data - Bepaalt de datawaarde van het voorwerp.

  •  data: - Bepaalt de precieze datawaarde van het voorwerp.

  •  data: - De datawaarde van het voorwerp is een willekeurige waarde tussen de twee bepaalde bereiken.

   •  min: - Minimumwaarde.

   •  max: - Maximumwaarde.

 • set_nbt - Voegt NBT-data toe aan het voorwerp.

  •  tag: - Regeltag die toegevoegd moet worden aan het voorwerp en lijkt op wat gebruikt wordt bij commando's. Merk op dat het eerste haakje verplicht is en dat aanhalingstekens moeten worden ontsnapt door middel van een backslash (\).