Buittabel/tags

Uit Minecraft Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

 • : De hoofdtag

  •  pools: - Een lijst van alle potten voor dit entiteit. Elke pot gebruikt gegenereerde voorwerpen van zijn lijst gebaseerd op het aantal worpen. Potten worden op volgorde gebruikt.

   • : Een pot

    •  conditions: - Bepaalt de voorwaarden voor een pot. Wanneer er meerdere voorwaarden zijn, moet aan alle voorwaarden voldaan worden.

     • : Een voorwaarde

      •  condition: - Naam van de voorwaarde. Geldige voorwaarden worden hieronder beschreven.

   •  rolls: - Het exacte aantal worpen voor de pot.

   •  rolls: - Een willekeurig aantal worpen binnen een bereik.

    •  min: - Minimumaantal worpen. Verplicht bij gebruik van deze tag.

    •  max: - Maximumaantal worpen. Verplicht bij gebruik van deze tag.

   •  bonus_rolls: - Een exact aantal bonusworpen voor de pot per punt geluk. Wordt naar beneden afgerond na vermenigvuldigen.

   •  bonus_rolls: - Een willekeurig aantal bonusworpen voor de pot per punt geluk. Wordt naar beneden afgerond na vermenigvuldigen.

    •  min: - Minimumaantal bonusworpen. Verplicht bij gebruik van deze tag.

    •  max: - Maximumaantal bonusworpen. Verplicht bij gebruik van deze tag.

   •  entries: - Een lijst van alle dingen die door deze pot verkregen kunnen worden. Eén inschrijving wordt per worp gebruikt als een willekeurige selectiegewicht van de inschrijvingen waarvan aan alle voorwaarden voldaan wordt.

    • : Een inschrijving

     •  conditions: - Bepaalt de voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor dit voorwerp. Als er meerdere voorwaarden zijn, moet aan alle voorwaarden voldaan worden.

      • : Een voorwaarde

       •  condition: - Naam van de voorwaarde. Geldige voorwaarden worden hieronder beschreven.

     •  type: - Type inschrijving. Kan item zijn voor voorwerpinschrijvingen, loot_table om voorwerpen te produceren van een andere buittabel of empty voor een inschrijving die niks genereert.

     •  name:
      • Voor het type item: technische naam van het te produceren voorwerp, bijvoorbeeld minecraft:blaze_rod. Het is standaard één voorwerp van het standaardtype van het voorwerp als het niet veranderd wordt door de tag functions.
      • Voor het type loot_table: de te gebruiken buittabel, bijvoorbeeld minecraft:gameplay/fishing/junk.

     •  functions: - Voor het type item. Voegt functies toe aan de stapel voorwerpen die door de buittabel verkregen kunnen worden. Functies worden in volgorde toegepast. Dit betekent dus dat looting_enchantementset_count moet worden gezet om juist te werken.

      • : Een functie

       •  function: - Naam van de te toepassen functie. Geldige functies worden hieronder beschreven.

       •  conditions: - Bepaalt de voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor deze functie. Als er meerdere voorwaarden zijn, moet aan alle voorwaarden voldaan worden.

        • : Een voorwaarde

         •  condition: - Naam van de voorwaarde. Geldige voorwaarden worden hieronder beschreven.

     •  weight: - Bepaalt hoe vaak een inschrijving wordt gebruikt uit de lijst inschrijvingen. Inschrijvingen met een hoger gewicht worden vaker gekozen (de kans is gewicht van de inschrijvingtotaalgewicht van geldige inschrijvingen).

     •  quality: - Bepaalt de tag weight van de inschrijving, gebaseerd op het geluksattribuut van de speler tijdens het doden van entiteiten, openen van inventarissen en vissen. De formule is entier( weight + ( quality × generic.luck)). Het resultaat van de berekening wordt naar beneden afgerond.