Jukebox/BE

Uit Minecraft Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

  • :: Blokentiteitsdata
    • Tags voor alle blokentiteiten[edit]


    •  Record:: Plaat dat wordt gespeeld. 0 is geen plaat. Anders is het het voorwerps-ID van de plaat (bijvoorbeeld 2261 voor 'mall'). Andere ID's kunnen worden gebruikt om andere blokken eruit te laten komen met een datawaarde van 0. Ze worden altijd overgeschreven door het ID van het RecordItem.

    •  RecordItem:: Het voorwerp, zonder de Slot-tag.