Minecraft Wiki:Hoe te helpen

Uit Minecraft Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het doel van deze wiki is in eerst instantie om alle informatie over Minecraft te ordenen en duidelijk weer te geven, zodat iedereen gemakkelijk over de informatie kan beschikken. Als je wil helpen om deze wiki uit te breiden of te verbeteren, lees dan eerst de verschillende stappen die hieronder zijn uitgelegd.

Projecten[bewerken]

Projecten zijn initiatieven van de gebruikers om grote hoeveelheden informatie gestructureerd aan te passen en/of toe te voegen. Over het algemeen kan iedereen zich aanmelden voor een project of zelf een project te starten (mits het een nuttig project is). De projecten kunnen hier gevonden worden.

Vertalingen[bewerken]

De Engelse wiki bevat al veel artikelen over Minecraft, hierdoor kunnen wij veel van de pagina's overnemen en vertalen. Indien je wil helpen met het vertalen naar het Nederlands, kan je de volgende stappen gebruiken:

  1. Kies een pagina uit die gevraagd wordt in projecten of van de Gevraagde pagina's (het liefst een met zoveel mogelijk gevraagde verwijzingen).
  2. Zoek de Engelse variant op de Engelse wiki.
  3. Vertaal de pagina naar het Nederlands en plaats deze op de Nederlandse wiki.
  4. Zet onderaan de pagina [[en:Engelse pagina naam]].
  5. Kan je niet de hele pagina vertalen, maar slechts een gedeelte? Geen probleem, zet dan gewoon aan het begin van de pagina {{stub}} en hij komt op de lijst met beginnetjes

Natuurlijk gelden ook de algemene regels over het taalgebruik van deze wiki die hieronder vermeld staan.
Ook is er een vertalingslijst beschikbaar die wij op de gehele wiki proberen te handhaven, deze is hier te vinden.

Regels[bewerken]

Lees ook de algemene regels van Minecraft Wiki door. We verwachten van iedereen dat ze deze regels naleven.

Paginaopbouw[bewerken]

Elke pagina heeft een zogenaamde opbouw of structuur. Zodra een pagina hier niet geheel aan voldoet, moet het als beginnetje gemarkeerd worden (met {{stub}}). Als een pagina helemaal geen structuur heeft, moet het genomineerd worden voor verwijdering (met {{delete}}).

Inleiding
Ieder artikel begint met een inleiding waarin in enkele zinnen een korte omschrijving van het onderwerp wordt gegeven. In de eerste zin wordt de titel van het artikel in vette letters opgenomen.
Inhoudsopgave
Een inhoudsopgave hoef je niet zelf toe te voegen: die verschijnt automatisch wanneer je vier of meer kopjes gebruikt. De code __NOTOC__ kun je toevoegen om te zorgen dat er geen inhoudsopgave verschijnt, indien dit niet gewenst is. Als je de code __TOC__ invoert komt de inhoudsopgave precies daar waar die code staat. __FORCETOC__ kan gebruikt worden om een inhoudsopgave te laten verschijnen als er ook minder dan vier kopjes gebruikt worden (dit wordt in de praktijk nauwelijks gebruikt en is alleen maar handig bij extreem grote pagina's die minder dan vier kopjes hebben).
Hoofdtekst
De hoofdtekst is zo goed mogelijk objectief en encyclopedisch van aard. De inhoud is meer dan alleen de definitie van het woord. Vermijd lange lappen tekst en deel je tekst goed in met behulp van tussenkopjes en alinea's.
Spelling en grammatica
Voor de spelling geldt de woordenlijst in het Groene Boekje (woordenlijst.org) als norm. Komt een woord niet in het Groene Boekje voor, maar wel in de Van Dale (vandale.nl), dan volgen we de spelling hiervan. Zie ook de spellinggids en de transliteratie- en transscriptiegids voor spelling van anderstalige namen.
Vermelding van auteurs
De auteurs van een Wiki-artikel worden zelf niet in het artikel genoemd. Toch kun je altijd nagaan welke gebruikers aan een artikel hebben geschreven. Boven iedere Wiki-pagina staat een tabje Geschiedenis. Als je daarop klikt, krijg je een overzicht van wie wat wanneer heeft bijgedragen aan de bijbehorende pagina.
Bronvermelding en voetnoten
Geef bronvermeldingen bij de teksten die je toevoegt, zeker als het gaat om citaten, exacte cijfers of beweringen waarvan de feitelijke juistheid mogelijk omstreden is. Bronvermelding kun je bij voorkeur doen door auteur(s), jaar/datum van publicatie, titel, tijdschrift/uitgever/website en eventuele volume- en paginanummers toe te voegen. Is de bron online beschikbaar, voeg dan een externe link toe en de datum waarop de website geraadpleegd is (de inhoud van een website kan na verloop van tijd immers gewijzigd worden).
Bronvermelding kun je in voetnoten plaatsen. Voetnoten kun je maken met speciale stukjes code. Een voorbeeld:
Het bewijs<ref>bron</ref> bleek niet correct.<ref>bron 2</ref>
geeft
Het bewijsbron bleek niet correct.bron 2
Belangrijk is dat je een voetnoot goed afsluit, dus met de code </ref>. Wanneer je dat niet doet, zal na het opslaan lijken alsof de rest van het artikel verdwenen is.
Let op: Voetnoten worden alleen getoond als aan het eind van het artikel een extra stukje code is toegevoegd. Je kunt hiervoor de code {{reflist}} gebruiken.
Externe links
Als er naar websites buiten de Minecraft wiki verwezen wordt, dan gebeurt dat steeds in een afzonderlijke paragraaf aan het einde van het artikel. Daarbij is de volgende vormgeving gebruikelijk (in code):
== Externe links ==
* [http://subdomein.domein.tld/link.htm link 1]
* [http://subdomein.domein.tld/link.htm link 2]
Externe links moeten direct relevant zijn voor de pagina (en niet alleen zijdelings). Bij voorkeur niet meer dan één keer linken naar dezelfde website. Wees spaarzaam met externe links. Externe links in de lopende tekst opnemen is in principe niet de bedoeling. Een uitzondering hierop zijn voetnoten.
Taallinks
Taallinks of interwiki-links zijn verwijzingen naar eenzelfde artikel in andere talen en komen helemaal onderaan in het artikel. Voorbeeld: In het artikel over zandsteen staan taallinks naar de Duits- en Engelstalige artikelen door middel van volgende codes:
[[de:Belgien]]
[[en:Belgium]]
Links onderin de pagina verschijnen daardoor de volgende taallinks:
Deutsch
English
Zorg er altijd voor dat de taallinks in alfabetische volgorde van de taal staan, dit maakt het des te gemakkelijker om een anderstalige pagina uit de lijst te selecteren.
Categorieën
Artikelpagina's worden ingedeeld in één of meer relevante categorieën. Categorie-indelingstermen komen in ieder artikel onderaan, vlak boven eventuele taallinks. Voorbeeld: wanneer je in een artikel over blokken de code
[[Categorie:Blokken]]
plaatst, wordt het artikel vermeld op de pagina
Categorie:Blokken.
Afbeeldingen
Onderschrift
De afbeelding hiernaast wordt verkregen met de volgende code:
[[Bestand:Mojang_AB_logo.png|thumb|Onderschrift]]
Deze code bevat naast de bestandsnaam van de afbeelding een aantal parameters. Het woordje thumb vertelt dat de afbeelding in een kadertje komt te staan; en Onderschrift is het onderschrift van de afbeelding. Als een artikel één afbeelding bevat zetten we dat meestal rechtsboven in het artikel, vóór de eerste regel van de introductie. Bij een lang artikel kan de afbeelding geplaatst worden bij de alinea waar het plaatje betrekking op heeft.
Tabellen
Het maken van tabellen gebeurt met een aparte code. Een voorbeeld:
{| class="wikitable" width="30%"
!Hebreeuws
!Grieks
|-
|Alef ||Alfa
|-
|Bet ||Bèta
|-
|Gimel ||Gamma
|-
|}
geeft
Hebreeuws Grieks
Alef Alfa
Bet Bèta
Gimel Gamma
Er zijn allerlei opties beschikbaar voor het opmaken van tabellen, daarvoor verwijzen we naar de hulppagina van Wikipedia, waar alles haarfijn staat uitgelegd. Handleiding voor het gebruik van tabellen.
Sjablonen
Een sjabloon is een aparte pagina met een stuk code die op andere pagina's uitgevoerd kan worden. Met name voor ingewikkelde stukken code die op veel artikelen worden gebruikt is dit handig. Een sjabloon wordt aangeroepen wanneer de naam van de sjabloonpagina tussen twee openings- en twee sluitaccolades wordt gezet. Een eenvoudig voorbeeld:
{{Objecten}}
geeft
wat gecodeerd staat in de brontekst van de pagina Sjabloon:Objecten.
Verder heb je nog:
Deze moeten op elke pagina komen waartoe een onderdeel behoort.
Infoboxen
Klei (object)
Clay (Item).png

Type

Grondstoffen

Levensduur

N.V.T.

Vernieuwbaar

?

Stapelbaar

Ja (64)

Eerste verschijning

Alpha 1.0.11

Datawaarde

dec: 337 hex: 0x151 bin: 101010001

Infoboxen zijn een veelgebruikt soort sjablonen, waarmee de kerngegevens van een bepaald onderwerp op overzichtelijke wijze kunnen worden weergegeven. In een infobox kun je allerlei data zelf invullen. Een infobox wordt doorgaans rechts bovenaan in een artikel geplaatst en krijgt daarbij vaak voorrang boven afbeeldingen.
Hiernaast staat het Sjabloon:Object, waarbij een aantal parameters ingevuld zijn voor het Klei (object). De code is als volgt:
{{Object
|title=Klei (object)
|image=Clay (Item).png
|invimage=Klei
|type=Grondstoffen
|stackable=Ja (64)
|data=337
|firstver=Alpha 1.0.11
}}
Bestaande infoboxen kun je vinden onder de Categorie:Infobox-sjablonen.