Opdrachten/msg

Uit Minecraft Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
msg
Aliassen

/tell /w

Restricties

Geen

Eerste verschijning

Alpha 1.0.16_02
Pocket Edition Alpha 0.16.0 (Pocket Edition Alpha 0.16.0 build 1)


Stuurt een privé-bericht naar één of meerdere spelers.

Syntaxis[bewerken]

  • Javaeditie
/msg <doel> <bericht>
/tell <doel> <bericht>
/w <doel> <bericht>
  • Bedrockeditie
/msg <doel: doel> <bericht: bericht>
/tell <doel: doel> <bericht: bericht>
/w <doel: doel> <bericht: bericht>

Parameters[bewerken]

doel (Bedrockeditie doel: doel):
Geeft de geadresseerde speler(s) aan naar wie het privébericht moet worden verzonden. Moet een spelersnaam zijn (of een doelaanwijzer, maar alleen als de gebruiker een beheerder is).
bericht (Bedrockeditie bericht: bericht):
Geeft het bericht aan dat moet worden verzonden. Bevat mogelijk zowel spaties als doelaanwijzers (alleen in de Javaeditie).

Resultaat[bewerken]

Mislukt wanneer de parameters niet correct zijn opgegeven, als een van de doelaanwijzers in beide argumenten niet tot ten minste één online speler kan worden omgezet of als een benoemde speler niet online is.

Bij succes zien alleen de geadresseerde speler(s) het privébericht in hun chat.

Voorbeelden[bewerken]

Om Alice te laten weten dat Bob de missie heeft afgeblazen: /msg Alice Bob heeft de missie afgeblazen!