Oven/BE

Uit Minecraft Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

 • :: Blokentiteitsdata
  • Tags voor alle blokentiteiten[edit]


  •  CustomName:: Optioneel. De naam van de oven. Het zal de naam laten zien in de GUI ervan waar normaal het woord 'Oven' staat.

  •  Lock:: Optioneel. Als het niet leeggelaten is, kan alleen de speler met een voorwerp met de juiste naam in de hand de oven openen.

  •  Items:: Een lijst van voorwerpen in de oven.

   • :: Een voorwerp, inclusief de Slot-tag. Slot 0: Het voorwerp dat wordt gesmolten/gekookt. Slot 1: Het voorwerp dat wordt gebruikt voor de brandstof. Slot 2: Het voorwerp in de resultatenslot

  •  BurnTime:: Aantal ticks dat over is voordat de huidige brandstof op is.

  •  CookTime:: Aantal ticks dat het voorwerp gesmolten of gekookt heeft. Het voorwerp is klaar met smelten als de waarde 200 ticks (10 seconden) bereikt heeft. Het wordt gereset naar 0 als BurnTime 0 is.

  •  CookTimeTotal:: Aantal ticks dat het nog duurt voor het voorwerp om te smelten of te koken.