Schilderij/ED

Uit Minecraft Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

 • : Entiteitsdata
  • Tags voor alle entiteiten[edit]


  •  TileX:: De X-coördinaat van het blok waarin het schilderij of voorwerplijst zit.

  •  TileY:: De Y-coördinaat van het blok waarin het schilderij of voorwerplijst zit.

  •  TileZ:: De Z-coördinaat van het blok waarin het schilderij of voorwerplijst zit.

  •  Facing:: De richting waarnaar het schilderij of voorwerplijst 'kijkt'. 0 is zuid, 1 is west, 2 is noord en 3 is oost.

  •  Direction: (verouderd in 1.8}: Voor 1.8 is de richting van het entiteit als volgt: 0 is zuid, 1 is west, 2 is noord en 3 is oost. Na 1.8 wordt deze tag verwijderd bij het laden van het entiteit.

  •  Dir: (verouderd in 1.8}: Hetzelfde als Direction, maar bij deze tag zijn de bytes 0 en 2 omgewisseld. Voor 1.8 werd deze tag genegeerd als Direction aanwezig was. In 1.8 en later wordt deze tag verwijderd bij het laden van het entiteit.

  •  Motive:: De naam van het doek van het schilderij.